Aeroklub České Budějovice – plachtařský odbor každoročně pořádá kurz pro uchazeče o pilotní výcvik na kluzácích. Kurz se skládá z teoretické přípravy probíhající v zimním období, obvykle od listopadu do února, na letišti Hosín v rozsahu 50-ti hodin. Po úspěšném přezkoušení teoretických znalostí uchazeč postupuje do elementárního leteckého výcviku. Tento výcvik je prováděn na kluzácích G-103 TwinAstir nebo L-13 Blaník.

dovršení minimálního věku 15-ti let v roce zahájení praktického výcviku

lékařská prohlídka u pověřeného lékaře

U nezletilých - ověřený písemný souhlas rodičů

Obvykle se létá aerovleková výcviková osnova. Nejčastěji výcvik probíhá o víkendu občas doplněn odpoledním létáním v pracovní den. Délka výcviku je individuální podle schopností a docházky žáka a pohybuje se od jednoho do dvou let. Roční náklady se přibližně pohybují okolo 30-ti tisíc Kč.

Po úspěšném zvládnutí všech předepsaných úloh žák podstupuje přezkoušení, po kterém je oprávněn létat samostatné lety pod dozorem instruktora. Žák potom samostatně dolétává úlohy pro splnění podmínek k vydání mezinárodního plachtařského odznaku registrovaného u FAI – stříbrné “C”. Kritéria pro splnění těchto podmínek spočívají v samostatném pětihodinovém letu (v termice nebo na svahu), dále pak musí žák vlastním přičiněním získat převýšení 1000 m a samostatně uletět přelet v délce 50 km. Všechny tyto lety jsou registrovány barografem nebo speciálním elektronickým zařízením.

Na konci výcviku čekají žáka teoretické i praktické pilotní zkoušky. Tyto zkoušky pořádá každoročně Úřad pro civilní letectví, a to v několika předem stanovených termínech. Aby pilot mohl samostatně létat, musí rovněž podstoupit zkoušku tzv. palubního radiooperatéra k obsluze letadlových radiostanic.

Po úspěšném zvládnutí zkoušek se stává uchazeč pilotem a je mu vydána licence, jejíž platnost je třeba obnovovat každé dva roky. Pro obnovení platnosti licence musí pilot absolvovat lékařskou prohlídku a musí za uplynulý rok prokázat, že nalétal alespoň 12 letových hodin anebo absolvuje přezkušovací let s leteckým inspektorem.